2024. június 22. (szombat) Paulina

U-7

2013. 02. 05. 10:14:57

Értékel az edző

Csengő Lajos beszámolója az előző félévben elvégzett munkáról

Ennél a korosztálynál alapvető cél a sport, a játék, a labda megkedveltetése, a sportág megszerettetése, és a komolyabb edzésmunka végzése is. A hatékonyabb munkát segíti, hogy két edző dolgozik a csapattal.

Úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben sikerült, a gyerekek örömmel jönnek edzésre, ezt bizonyítja a jónak mondható edzéslátogatottság is. Szeptember óta 15 fő a stabil létszám, ebből egy kislány van.

Mivel a gyerekek egy része az előkészítő csoportban hozzászokott ahhoz, hogy az edzés túlnyomó részét a játékosabb feladatok tették ki, ezért nagy feladat volt egy olyan fegyelmet, figyelmet, koncentráltságot kialakítani, ami lehetővé tette a még hatékonyabb munkavégzést.

Most már a szülők hozzáállása is jónak mondható. Nincsenek bekiabálások, és egyre kevesebben maradnak ott az edzés alatt. Nagy az összefogás közöttük. A gyerekek érdekeit szem előtt tartva kisegítik egymást az edzésre és a hazaszállításnál.

Nagyon fontosnak tartom a csapaton belüli differenciálást, az egyéni képzést, felzárkóztatást.

Ennek a korosztálynak a sajátossága a játékosság, a megfelelő koncentráltság hiánya, ezért többen elkalandoznak, esetleg a társaikat nézik. Ezen a területen még sokat kell fejlődnünk.

4-5 játékos van, akik teljes odafigyeléssel dolgoznak, ők már hosszabb ideig képesek koncentrálni, hamarabb megértik az összetettebb feladatokat is. Ezekről a játékosokról elmondható, hogy megfelelő a labdabiztonságuk, a labdás és a labda nélküli koordináltságuk.

Itt van egy kis lemaradás a többieknél. Feladatunk lesz a mielőbbi felzárkóztatás.

A csoportnál javítanunk kell a pozíció betartását (ne szaladjanak egy rakásra) és a gyengébb láb használatát is.

Vannak játékosok, akik kiemelkednek a csapatból. Ők azért igényelnek nagyobb figyelmet, mert gyorsabban és pontosabban végzik el a gyakorlatokat. Náluk akár nehezíteni is lehet, vagy a gyakorlás szám is emelhető.

Olyanok is vannak, akiknél nagyobb a lemaradás, ők ezért igényelnek nagyobb figyelmet.

Ezeknél a gyerekeknél a pontos feladatvégzéshez természetesen többet kell hibát javítani, újra mutatni, valamint magyarázni.

Vannak, akik később csatlakoztak a csapathoz. Náluk sajnos még nagyobb a lemaradás, mivel még a minimális alapképzettség sincs meg, ezért nagyon nehéz őket a csoportos feladatokban foglalkoztatni. Rájuk nagy figyelmet kell szánnunk, mert esetenként a pontatlan gyakorlatvégzéssel zavarhatják, feltarthatják a többieket.

Az elmúlt félév tervezett szakmai feladatai:

- én és a labda után, a társ bevonása a játékba

- nagyfokú labdaérzék kialakítása

- kielégítő koordinációs készség kialakítása

- mozgó labdához való alkalmazkodás kialakítása

- mindkét láb használata

- rúgásfajták tanulása, gyakorlása (belső – belső csűd)

- labdabirtoklás és birtoklásváltás (támadás – védekezés)

- pályán való helyes viselkedés megértése, tudatosítása

Ennek megfelelően dolgoztunk és próbáltunk haladni.

Nagyon sok technikai feladatot végeztünk labdával és labda nélkül:

- labdaterelés belsővel

- labda kontroll alatt tartása

- érkező labda megállítása – átvétele

- párharcok gyakorlása 1 – 1, 2 – 1

- labdaszerző gyakorlatok

- labdatartó gyakorlatok

- cselek tanulása

- különböző rúgó gyakorlatok

- futóiskola – indulás – megállás – ugrások

- játékok 3 – 3 ellen

Az elmúlt fél évben sajnos kevés programunk volt.

Csak a 3 Bozsik Tornán vettünk részt

Ezeken a tornákon 2 csapattal képviseltük az egyesületet, így minden játékos ugyanannyi játékidőt tölthetett a pályán.

Mindhárom Bozsik Tornán jól szerepeltünk, szinte minden mérkőzésről győztesen jöttünk le a pályáról.

Remélhetően ezzel a jó és sportszerű teljesítménnyel csábítóvá tettük egyesületünket a vidéki gyerekek számára.

A következő félévben több focitornán szeretnénk részt venni.

A Bozsik Tornákon kívül várhatóan Szegeden, Pakson, Kalocsán, Kiskunhalason és Baján – egy saját rendezésű tornán fogunk szerepelni.

Úgy gondolom, pozitívan értékelhetjük az elmúlt fél év munkáját. Programunknak megfelelően dolgoztunk, jó körülmények között és kellő mennyiségű eszközzel. A munkánkat nem hátráltatta semmi váratlan befolyásoló tényező.

Sikerült a tervezett edzésmunkát elvégeznünk, ennek köszönhetően a játékosaink látványosan fejlődtek.

Csengő Lajos

OVI – U-7-es edző